msnnickim/tr | ascii msn nicki, sözü (2008-06-20)

ﮓeniﺄ ﮕevﺂשׁﻩrﺙm

Reklamlar